Chả mực

Chả mực

Chả mực Bà Nụ – Vân Đồn- Quảng Ninh, chả mực Bà Nụ được giã hoàn toàn bằng tay và sử dụng mực tươi sống, chả mực Bà Nụ có hương vị đặc trưng riêng.

Hotline: 0968.976.088