Gà đồi

125,000 

Gà đồi được bà con dân tộc tỉnh Hòa Bình chăn nuôi nhỏ lẻ, gà đồi chắc thịt, và thịt gà thơm, mỗi một hộ chỉ nuôi khoảng 50 đến 100 con gà thả đồi.

gà đồi
Gà đồi

125,000 

Hotline: 0968.976.088