Gà ri lai

150,000 

Gà ri lai là sản phẩm bảo vệ  gen quý hiếm của Viện chăn nuôi Quôc Gia bố là gà ri thuần chủng,  gà mẹ là gà ri Viện chăn nuôi Quốc Gia.

gà ri lai
Gà ri lai

150,000 

Hotline: 0968.976.088