Gạo sạch, gạo Hữu cơ Triệu Phong

  Gạo sạch, gạo hữu cơ Triệu Phong là sản phẩm của mô hình canh tác tự nhiên của HTX Nông sản sạch canh tác tự nhiên Triệu Phong sản xuất

  Quy cách: Đóng túi 2kg; 5kg

  Xuất xứ: HTX Nông sản sạch canh tác tự nhiên Triệu Phong

  Địa chỉ: An Hưng, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

  Điện thoại: 094 442 22 69; ĐT Hỗ trợ: 0968976088

  Hotline: 0968.976.088