Xoài cát Long Hòa Ocop thành phố HCM

    Xoài cát Long Hòa là giống xoài cát Hòa Lộc được trồng trên đất Long Hòa thành phố Hồ Chí Minh.

    Xuất xứ: Huyện Long Hòa, thành phố Hồ Chí Minh

    Hotline: 0968.976.088