Chuyên mục : Đặc sản Miền Trung

Đặc sản và sản phẩm Ocop các tỉnh Miền Trung – Những đặc sản và sản phẩm Ocop đặc sắc của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, , Thừa Thiên Huế,  Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận,

Hotline: 0968.976.088