Ocop Bắc Trung Bộ

Ocop Bắc Trung bộ – các sản phẩm Ocop, đặc sản, sản vật, dược liệu, hoa quả và thực phẩm sạch  của các tỉnh ở miền bắc Trung bộ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Hotline: 0968.976.088