Ocop Hà Tĩnh

Showing all 5 results

Ocop Hà Tĩnh – Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, giới thiệu những sản phẩm nổi bật của Ocop Hà Tĩnh, đặc sản, sản vật, hoa quả và thực phẩm sạch tỉnh Hà Tĩnh.

-14%
35,000 VNĐ 30,000 VNĐ
-8%
260,000 VNĐ 240,000 VNĐ
-10%
50,000 VNĐ 45,000 VNĐ
-9%
3,300,000 VNĐ 3,000,000 VNĐ
-20%
100,000 VNĐ 80,000 VNĐ

Hotline: 0968.976.088