Ocop Hà Tĩnh

Showing all 5 results

Ocop Hà Tĩnh – Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, giới thiệu những sản phẩm nổi bật của Ocop Hà Tĩnh, đặc sản, sản vật, hoa quả và thực phẩm sạch tỉnh Hà Tĩnh.

-14%
35,000  30,000 
-8%
260,000  240,000 
-10%
50,000  45,000 
-9%
3,300,000  3,000,000 
-20%
100,000  80,000 

Hotline: 0968.976.088