Ocop Đồng bằng Bắc bộ

Ocop Đồng bằng Bắc bộ –  Các sản phẩm Ocop, đặc sản, sản vật, dược liệu, hoa quả và thực phẩm sạch  của các tỉnh đồng bằng bắc bộ.

Hotline: 0968.976.088