OCOP Bắc Kạn

Hiển thị một kết quả duy nhất

Ocop Bắc Kạn – Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, giới thiệu những sản phẩm nổi bật của Ocop Bắc Kạn, đặc sản, sản vật, dược liệu  và thực phẩm sạch tỉnh Bắc Kạn.

Hotline: 0968.976.088