OCOP Cao Bằng

Hiển thị một kết quả duy nhất

OCOP  Cao Bằng – Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, giới thiệu những sản phẩm nổi bật của OCOP, đặc sản, sản vật, dược liệu, hoa quả và thực phẩm sạch tỉnh  Cao Bằng.

Hotline: 0968.976.088