OCOP Cao Bằng

Showing all 1 result

OCOP  Cao Bằng – Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, giới thiệu những sản phẩm nổi bật của OCOP, đặc sản, sản vật, dược liệu, hoa quả và thực phẩm sạch tỉnh  Cao Bằng.

Giá: Liên hệ

Hotline: 0968.976.088