Ocop Lạng Sơn

Showing all 1 result

Ocop Lạng Sơn – giới thiệu những sản phẩm của Ocop, đặc sản, sản vật, món ăn, Vịt quay, lợn quay, dược liệu  và thực phẩm sạch tỉnh Lạng Sơn.

45,000 VNĐ

Hotline: 0968.976.088