Ocop Nam Trung Bộ

Ocop  nam Trung bộ –  Chương trình mỗi xã một sản phẩm gồm sản phẩm Ocop, đặc sản, sản vật, dược liệu, hoa quả và thực phẩm sạch  của các tỉnh nam Trung bộ.

Hotline: 0968.976.088