Ocop Tây Bắc Bộ

Ocop  Tây Bắc bộ – Các sản phẩm Ocop, đặc sản, sản vật, dược liệu, hoa quả và thực phẩm sạch  của các tỉnh vùng núi phía tây bắc bộ.

Hotline: 0968.976.088