OCOP Hòa Bình

Hiển thị một kết quả duy nhất

Ocop Hòa Bình – Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giới thiệu những sản phẩm của Ocop, đặc sản, sản vật, hoa quả, dược liệu  và thực phẩm sạch tỉnh Hòa Bình.

Hotline: 0968.976.088