OCOP Lai Châu

Hiển thị một kết quả duy nhất

OCOP Lai Châu – Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, giới thiệu những sản phẩm nổi bật của OCOP Lai Châu, đặc sản, sản vật, dược liệu, hoa quả và thực phẩm sạch tỉnh  Lai Châu.

Hotline: 0968.976.088