Ocop Lào Cai

Showing all 1 result

Ocop Lào Cai – Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giới thiệu những sản phẩm của Ocop Lào Cai, đặc sản, sản vật, hoa quả, dược liệu  và thực phẩm sạch tỉnh Lào Cai .

-11%
900,000 VNĐ 800,000 VNĐ

Hotline: 0968.976.088