OCOP Tây Nguyên

Ocop Tây Nguyên– Giới thiệu những sản phẩm Ocop Tây Nguyên, Đặc sản, Sản vật, Hoa quả, Món ăn, Dược liệu  và Thực phẩm sạch các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Hotline: 0968.976.088