Gà & gia cầm

Showing all 4 results

Gà đồi – các sản phẩm sống và chín như gà thả đồi, gà sinh học, gà ta, gà ri và các loại gia cầm như ngan, ngỗng, vịt, chim bồ câu

Hotline: 0968.976.088