Gà & gia cầm

Showing all 4 results

Gà đồi – các sản phẩm sống và chín như gà thả đồi, gà sinh học, gà ta, gà ri và các loại gia cầm như ngan, ngỗng, vịt, chim bồ câu

125,000 VNĐ
150,000 VNĐ
140,000 VNĐ

Hotline: 0968.976.088