Hải sản

Showing all 6 results

Hải sản – bao gồm các loại cá thu, chả mực, cá nục … đánh bắt gần bờ tại vùng biển Quảng Ninh, hải sản ở đây là Hải sản sạch, tươi ngon

Thủy sản:
Các loại cá câu được tại các hồ ở  Hòa Bình

Hotline: 0968.976.088