Rau hữu cơ

Showing all 12 results

Rau hữu cơ – do liên nhóm sản xuất rau hữu cơ Lương Sơn trồng tại huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình. Các loại rau ở đây được hiệp hội rau hữu cơ PGS công nhận đạt chuẩn rau hữu cơ.

Hotline: 0968.976.088